• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Попадюха, Ю. А.

       Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій [Текст] : навч. посіб. для студентів і магістрів, які навчаються за спкц. "Фізична терапія, ерготерапія", асп. під час підготовки докторів філософії за спец. 227 "Фізична реабілітація" ВНЗ України / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбов. л-ри, 2018. - 655 с. : ил. - Зміст див. у ЕК

       В навчальному посібнику розглянуто сучасні комплекси, системи та пристрої, які використовуються в реабілітаційних і оздоровчих технологіях.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія