• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Перелік наукових фахових періодичних видань у фонді бібліотеки 

Назва періодичного видання

Роки надходження

1.      Архів клінічної медицини

2006-2007, 2009-2018

2.      Архів офтальмології України

2018

3.      Буковинський медичний вісник

2006-2018

4.      Вісник наукових досліджень

2003-2019

5.      Вісник ортопедії, травматології та протезування

2002-2019

6.      Вісник проблем біології і медицини

1999-2011

7.      Вісник соціальної гігієни та організації охорони  здоров’я України

2001-2014, 2019

8.      Вісник стоматології

1996-2008, 2015-2019

9.      Вісник фармації

1994-2007

10.  Галицький лікарський вісник

2006-2018

11.  Гастроентерологія

2013-2018

12.  Гепатология

2003-2006

13.  Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія

2006-2010, 2015-2016

14.  Дерматология и венерология

2002-2013

15.  Довкілля та здоров’я

1998-2019

16.  Досягнення біології та медицини

2003-2007

17.  Експериментальна і клінічна медицина

2008-2018

18.  Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія

1998, 2000-2014

19.  Ендокринологія

1998-2008, 2013, 2019

20.  Журнал органічної та фармацевтичної хімії

2003-2007

21.  Запорожский медицинский журнал

2003-2019

22.  Здобутки клінічної та експериментальної медицини

2006-2007

23.  Здоровье женщины

2003-2011, 2014-2019

24.  Здоровье мужчины

2003-2008, 2015-2019

25.  Здоровье ребенка

2007-2019

26.  Здоров’я суспільства

2013-2017

27.  Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

2012-2018

28.  Клінічна анатомія та оперативна хірургія

2006-2017

29.  Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

2006, 2011-2014

30.  Клінічна онкологія

2017-2019

31.  Клінічна стоматологія

2001-2007, 2017-19

32.  Клінічна та експериментальна патологія

2006-2018

33.  Клінічна фармація

2006-2016

34.  Клінічна хірургія

1962-2019

35.  Лучевая диагностика, лучевая терапия

2012

36.  Львівський клінічний вісник

2013-2015

37.  Львівський медичний часопис

2006-2018

38.  Медицина неотложных состояний

2007-2016, 2018

39.  Медицина сьогодні і завтра

2008-2016

40.  Медична освіта

2001-2019

41.  Медичні перспективи

1996-2019

42.  Международный медицинский журнал

1997-2019

43.  Международный неврологический журнал

2006-2018

44.  Міжнародний ендокринологічний журнал

2007-2019

45.  Міжнародний журнал" Реабілітація та паліативна медицина"

2015, 2019

46.  Науковий вісник Ужгородського університету. Медицина

2006-2009, 2011-2013

47.  Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

2011-2018

48.  Новини стоматології

1997-2019

49.  Одеський медичний журнал

1999-2019

50.  Онкология

2002-2009, 2012-2013

51.  Ортопедія, травматологія та протезування

1932-1941,1955-2019

52.  Офтальмологический журнал

1946-2019

53.  Патологія

2012-2013, 2019

54.  Перинатологія та педіатрія

2001-2019

55.  Почки

2015-2016

56.  Проблеми безперервної медичної освіти та науки

2011-2013

57.  Проблеми екології та медицини

2006-2009

58.  Проблеми ендокринної патології

2003-2017

59.  Проблемы криобиологии (с 2013 Проблемы криобиологии и криомедицины)

1992-95, 98, 99,

2001-2008                       

60.  Променева діагностика, променева терапія

2001-2016

61.  Репродуктивна ендокринологія

2011-2018

62.  Ринологія

2005-2008

63.  Семейная медицина. Сімейна медицина

2005-2019

64.  Серце і судини

2003, 2006-2018

65.  Современная стоматология

2006-2010, 2017-19

66.  Судебно-медицинская экспертиза

1959-2007

67.  Сучасна гастроентерологія

2001-2018

68.  Сучасна педіатрія.

2005-2019

69.  Сучасні медичні технології

2009-2016

70.  Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки

2013

71.  Східно-Європейський неврологічний журнал

2015-2018

72.  Травма

2011-2017

73.  Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

2011-2017

74.  Україна. Здоров'я нації

2011

75.  Український біохімічний журнал

1934-2008, 2018-19

76.  Український вісник психоневрології

2006-2014

77.  Український журнал дерматології, венерології, косметології

2002-2011, 2018

78.  Український журнал екстремальної медицини

2000-2008

79.  Український журнал з проблем медицини праці

2006-2008, 2018-19

80.  Український журнал клінічної та лабораторної медицини

2007-2013

81.  Український журнал нефрології та діалізу

2006-2018

82.  Український кардіологічний журнал

1994-2019

83.  Український медичний часопис

1998-2019

84.  Український нейрохірургічний журнал

2006-2012

85.  Український пульмонологічний журнал

2006-2018

86.  Український радіологічний журнал

1993-2008, 2018-19

87.  Український ревматологічний журнал

2001-2012, 2018-19

88.  Український стоматологічний альманах

2006-2019

89.  Український терапевтичний журнал

2000, 2002-2019

90.  Урологія

1998-2017

91.  Фармакологія та лікарська токсикологія

2008

92.  Фармацевтичний журнал

1959-81, 1983, 1991-2013, 2015

93.  Фізіологічний журнал

1955-1993, 1999-2019

94.  Харківська хірургічна школа

2006, 2008-2015

95.  Хірургія дитячого віку

2006, 2012-2015

96.  Хірургія України

2013-2018

97.  Шпитальна хірургія

2000- 2019

Перелік електронних наукових фахових видань України у фонді бібліотеки

 

1.      Морфологія

2007-2019