• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Гістологія. Короткий курс [Текст] : навч. посіб. для самост. підготовки до практ. занять, підсумк. модулів, іспитів і ЛІ "Крок-1" / Г. І. Козак [и др.] ; ред. Ю. Б. Чайковський ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 2-ге вид., випр. і допов. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 335 с. : ил. - Зміст див. у ЕК (вид. 2016 р.).

       У посібнику в стислій та доступній формі викладено ключові моменти гістології, цитології та ембріології: мікроскопічну та субмікроскопічну будову клітин, тканин, органів і систем людсбкого організму, закономірності їхнього формування та розвитку в процесі ембріогенезу; перелічено теоретичні питання до кожного заняття.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія