• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи

01. ДСТУ 30082015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення (чинний з 01.07.2017).pdf

02. ДСТУ 83022015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (чинний з 01.07.2016).pdf

03. ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою

04. Перелік наукових фахових видань України.pdf станом на 02.07.2020

05. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації.pdf

06. Перелік електронних наукових фахових видань України.pdf станом на 02.07.2020

07. РЕЄСТР наукових фахових видань України

08. VANCOUVER STYLE – Медицина. Фізичні науки. Рекомендації з оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах

Презентації

01. Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей.pps

02. Приклади оформлення бібліографічного опису.pps

03. Пропозиції для написання та публікації наукових статей.pps

У МОН спростили вимоги до опублікування результатів дисертацій


Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. 2019. Вип. 5.


Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України. (Наказ МОН України від 15.01.2018, № 32)

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОН України від 12.01.2017, № 40)


1. EndNote 2019_Створення власної бібліотеки і списків бібліографії 

2. Пошук публікацій по автору і можливості авторського профілю в Publons

3. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах


 
Інформаційні листи науковців ДМА

2017

Випуск 2 з проблеми «Дерматологія та венерологія»

31-2018

Випуск 9 з проблеми «Психіатрія. Медична психологія»

32-2017

Випуск З з проблеми «Морфологія людини»

41-2017

Випуск 4 з проблеми «Фармація»

53 -2017

Випуск 4 з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»

94-2017

Випуск 5 з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»

95-2017

Випуск 5 з проблеми  «Хірургія»

96-2017

Випуск 1 з проблеми «Ортопедія та травматологія»

100-2017

Випуск 7 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

114-2015

Випуск 8 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

115-2015

Випуск 9 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

116-2015

Випуск 10 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

117-2015

Випуск 10 з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»

165 -2017

Випуск 6 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»

214-2016

Випуск 7 з проблеми «Клінічна фармакологія і клінічна фармація»

259-2016

Випуск 20 з проблеми «Педіатрія»

263 -2016

Випуск 29 з проблеми «Стоматологія»

282-2016

Випуск ЗО з проблеми «Стоматологія»

283 -2016

Випуск 31 з проблеми «Стоматологія»

284-2016

2018

Випуск 1 з проблеми «Педіатрія»

1-2018

Випуск 2 з проблеми «Дерматологія та венерологія»

31-2018

Випуск 1 з проблеми «Урологія»

63 -2018

Випуск 1 з проблеми «Гастроентерологія»

65-2018

Випуск 10 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

117-2015

Випуск 8 з проблеми «Педіатрія»

144-2018

Випуск 21 з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»

167-2017

Випуск 16 з проблеми «Педіатрія»

181-2018

Випуск 6 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»

214-2016

Випуск 7 3 проблеми «Педіатрія»

216-2017

Випуск 1 з проблеми «Клінічна імунологія та алергологія»

320-2018

Випуск 1 з проблеми «Пульмонологія та фтизіатрія»

321-2018

Випуск 1 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

378 -2017

Випуск 4 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

379-2017

Випуск 2 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

380-2017

Випуск 3 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

381-2017

Випуск 5 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

382-2017

Випуск 3 з проблеми «Анестезіологія»

383-2017

Випуск 1 з проблеми «Анестезіологія»

384-2017

Випуск 2 з проблеми «Анестезіологія»

385-2017

Випуск 6 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

386-2017

Випуск 7 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

387-2017

Випуск 13 з проблеми «Дерматовенерологія»

388-2017

Випуск 8 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

389-2017


Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

   Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахування Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація і документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» або одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 №40.

   З рекомендаціями для оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах відповідно до  основних міжнародних стилів можна ознайомитись у документах, підготовлених Науково-технічною бібліотекою Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського».