Як замовити нову літературу:

  1. Відберіть необхідну літературу з каталогів, що знаходяться у відділі комплектування або використайте свої джерела інформації.
  2. Скачайте і роздрукуйте бланк заявки.
  3. Заповніть всі поля заявки.
  4. Заявку обов’язково повинен підписати завідуючий кафедрою.
  5. Узгодити заявку з 1-им проректором, підписати.
  6. Подати заявку в відділ комплектування бібліотеки (вул. В.Вернандського, 9 кімн. №38)

 

(Вибірка з прайс-листів видавництв)

Перелік навчальної базової медичної літературиВСВ «Медицина»

у 2016 році

 Підручники для студентів і лікарів-інтернів, які плануються до випуску у 2016 році

 

1. Патофізіологія : національний підручник / М. В. Кришталь [та ін.]. – 4-е вид., перероб. і доп.

2. Сімейна медицина : національний підручник : у 3 кн. Кн. 2 / О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, [та ін.].

3. Семейная медицина : национальный учебник : у 3 кн. Кн. 2 / О. М. Гирина, Л. М.  Пасиешвили, [и др.].

4. Внутрішня медицина : у 3 т. Т. 3. Диференціальна діагностика : підручник / за ред. К. М. Амосової.

5. Внутренняя медицина : в 3 т. Т. 3. Дифференциальная диагностик : учебник / под ред. Е. Н. Амосовой.

6. Неврология : национальный учебник / И. А. Григорова, Л. И. Соколова [и др.].

7. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. Кн. 2. Біологічна хімія : національний підручник / за ред. І. В. Ніженковської, Ю. І. Губського.

8. Латинська мова і основи медичної термінології : національний підручник / Л. Ю. Смольська [та ін.]. – 3-є вид., переробл. і доп.

9. Латинська мова та основи фармацевтичної термінології : національний підручник / Л. Ю. Смольська [та ін.].

10. Основи біоетики і біобезпеки :            національний підручник / О. М. Ковальова [та ін.].

11. Хірургічні хвороби : національний підручник / Я. С. Березніцький, П. Д. Фомін, М. Д. Желіба, С. Д. Шаповал, О. Є. Лоскутов [та ін.].

12. Симптоми і синдроми в хірургії : підручник / С. Д. Хіміч [та ін.].

 

Підручники для студентів, лікарів-інтернів і курсантів, які плануються до випуску у 2016 році

 

1. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : національний підручник / І. С. Зозуля [та ін.]. – 2-е вид., переробл. і доп.

2. Інфекційні хвороби у дітей : національний підручник / за ред. Л. І. Чернишової.

3. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии : в 4 т. Т.1 : национальное руководство / А. А. Тимофеев (2,3,4 тома выйдут у 2017 г.).

4. Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров : учебник / В. Т. Демьяненко [и др.].

 

Навчальні посібники для студентів, лікарів-інтернів, які плануються до випуску у 2016 році

 

1. Булах І. Є. Комп’ютерне моделювання у фармації : навчальний посібник / І. Є. Булах, О. П. Войтенко.

2. Невідкладні стани в дітей : навчальний посібник / Ю. В. Марушко [та ін.].

3. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4 т. Т. 3. О-С : словник / уклад. Л. І. Петрух, І. М. Головко.

4. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4 т. Т. 4. Т-Я : словник / уклад. Л. І. Петрух, І. М. Головко.

5. Виноград Н. О. Термінологічний словник: Епідеміологія. Біологічна безпека : словник / Н. О. Виноград, І. І. Кушенко, І. В. Палійчук.

6. Рожко М. М. Захворювання слизової оболонки порожнини рота : навчальний посібник / М. М. Рожко.

7. Невідкладна інфектологія : навч. посібник / В. М. Козько [та ін.].

8. Науменко А. Н. Неотложная помощь в оториноларингологии : учебное пособие / А. Н. Науменко, В. М. Васильев, Ю. В. Деева.

9. Науменко О. М. Невідкладна допомога в оториноларингології : навчальний посібник / О. М. Науменко, В. М. Васильєв, Ю. В. Дєєва.

10. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас : учебное пособие / С. Ю. Масловський, О. В. Мирошниченко, Л. О. Зайченко, А. Ю. Степаненко ; под ред. Ю. Б. Чайковського. – (кольорове видання, укр., рос., англ. мовами).

11. Функциональные методы диагностики в практике семейного врача (ЭКГ, КТ, МРТ, УЗД и др.) : учебное пособие / М. Я. Доценко [и др.].

 

Видання іноземними мовами, які плануються до випуску у 2016 році

 

1. Operative Dentistry. Endodontic : in 2 vol. Vol. 1 : підручник / А. В. Борисенко [та ін.].

2. Family medicine : in 3 vol. Vol. 1. General questions of family medicine : підручник / О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі [та ін.].

3. Occupational diseases : підручник / В. А. Капустник, І.О. Парпалій [та ін.].          

4. Neurology: Clinical guidi : навч. посібник / Л. І. Соколова [та ін.].

5. Крючко Т. О. Pediatry: підручник для студентів стоматологічних факультетів : підручник / Т. О. Крючко.

6. Тяжка О. В. Principles of nursing in pediatry medical procedures and manipulations technigue : навч. посібник / О. В. Тяжка.

7. Бєляєва О. М. Латинсько-український тлумачний словник клінічних термінів : словник / О. М. Бєляєва.

8. Німецька мова за професійним спрямуванням : національний підручник / Д. О. Варецька, Л. Я. Аврахова [та ін.].

 

Навчальна література, яка планується до перевидання у 2016 році

 

1. Виноград Н. О. General epidemiology : навч. посібник / Н. О. Виноград.

2. Medical Informatics : підручник / І. Є. Булах, Ю. Є. Лях, В. П. Марценюк, І. І. Хаїмзон.

3. Pediatrc Oral and Maxillofacial Surgery : підручник / за ред. Л. В. Харькова. – (перше видання було у 2015 р.).

4. Study Guide on Medical Law : навч. посібник / уклад. С. Д. Рябенко, Б. В. Михайличенко.

5. Анестезиология и интенсивная терапия : учебник / Ф. С. Глумчер [и др.].

6. Загальна хірургія : національний підручник / за ред. М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча.

7. Общая хирургия : национальный учебник / под ред. Н. Д. Желибы, С. Д. Химича.

8. Інфекційні хвороби в дітей : національний підручник / за ред. С. О. Крамарьова, О. Б. Надраги.

9. Медична біологія: посібник з практичних занять : навч. посібник / О. В. Романенко [та ін.]. – (перше видання було у 2015 році).

10. Яворовський О. П. Охорона праці в медичній галузі : навч. посібник / О. П. Яворовський, М. І. Веремей, В. І. Зенкіна. – (перше видання було у 2015 році).

11. Яворовский А. П. Охрана труда в медицинской отрасли : учебное пособие / А. П. Яворовский, М. И. Веремей, В. И. Зенкина. – (перше видання було у 2015 році).

12. Смольська Л. Ю. The Latin Language and Medical Terminology Basics : підручник / Л. Ю. Смольська, О. Г. Кісельова.

13. Медицинская химия : учебник / под ред. В. А. Калибабчук.

14. Флис П. С. Ортодонтия : учебник / П. С. Флис.

15. Пропедевтика внутрішньої медицини : національний підручник / за ред. О. Г. Яворського. – 4-е вид., переробл. і доп.

16. Ковальова О. Н. Пропедевтика внутренней медицины : учебник / О. Н. Ковальова, Н. А. Сафаргалина-Корнилова.

17. Попов М. В. Філософія : підручник / М. В. Попов, О. О. Закордонець.

 

Видавництво НОВА КНИГА2016 рік

 

1. Акушерство : підручник для стом. ф-тів III-IV р. а. ВМНЗ / В. К. Ліхачов [та ін.] ; затверджено МОН. – 2015. – 336 с.

2. Анатомія людини. Т. 2 : підручник для ВМНЗ IV р. а. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов [та ін.] ; затверджено МОН. – 2016. – 456 с.

3. Анатомія людини. Т. 3. : підручник для ВНЗ / А. С. Головацький [та ін.] ; затверджено МОН. – 2015. – 376 с.

4. Ендокринологія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / за ред. П. М. Боднар ; рекомендовано МОЗ. – 3-тє. вид. – 2016. – 328 с. – (англ. мовою).

5. Естетичні акценти стоматології : посібник / М. Я. Нідзельський ; рекомендовано ЦМК МОЗ. – 2016. – 208 с.

6. Клінічна фармакологія : навч. посібник для ВМНЗ IV р. а. / О. В. Крайдашенко, Б. Б. Самура [та ін.] ; рекомендовано ЦМК МОЗ. – 2-ге вид. – 2015. – 192 с. – (англ. мовою).

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : підручник для ВМНЗ IV р. а. / под ред. В. П. Широбоков ; рекомендовано МОЗ. – 2015. – 896 с. – (на русск. яз.).

8. Ортодонтія : підручник для фарм. ф-тів ВМНЗ IV р. а. / П. С. Фліс ; затверджено МОЗ. – 2016.

9. Зербіно Д. Д. Патоморфологія та гістологія. Атлас / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, Я. Я. Боднар ; Рекомендовано вч. радою Львівського нац. мед. у-ту ім. Д. Галицького. – 2016. – 800 с.

10. Атаман О. В. Патофізіологія. Т. 2. Патофізіологія органів і систем : підручник для ВМНЗ IV р. а. / О. В. Атаман ; рекомендовано ЦМК МОЗ. – 2016. – 448 с.

11. Аптечна технологія ліків : підручник для фармфакультетів ВМНЗ / О. І. Тихонов [та ін.]. – 2016. – 528 с.

12. Фармакологія : підручник для мед. ф-тів ВМНЗ IV р. а. / І. С. Чекман [та ін.] ; затверджено МОЗ. – 3-тє вид. – 2016. – 784 с.

13. Чекман І. С. Фармакологія. Підручник для студентів стоматфакультетів : підручник для ВМНЗ IV р. а. / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов ; затверджено МОН. – 2014. – 432 с.

14. Сербін А. Г. Фармацевтична ботаніка : підручник для фарм. ф-тів ВМНЗ IV р. а. / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; затверджено МОЗ. – 2015. – 488 с.

15. Фізіологія : підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р. а / за ред. В. М. Мороз, О. А. Шандра ; затверджено МОЗ. – 2-ге вид. – 2016. – 728 с. – (англ. мовою).

 

Вийдуть друком у 1 півріччі 2016

 

1. Анатомія людини. Т. 1 : підручник для ВМНЗ IV р. а. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов [та ін.]. –5-те. вид. – 2016.

2. Гістологія. Короткий курс : навч. посібник для ВМНЗ ІІІ-ІV р. а. / Ю. Б. Чайковський [та ін.]. – 2016.

3. Клиническое обследование ребенка / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев [и др.]. – 2016. – (на рус. яз.).

4. Медична хімія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / В. І. Гомонай [та ін.]. – 2016.

5. Сабадишин Р. О. Медсестринство в хірургії / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. – 2016.

6. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї : підручник для студентів стоматфакультетів / В. І. Півторак, О. М. Проніна [та ін.]. – 2016.

7. Головко Н. В. Ортодонтия : учебник для ВМУЗ IV у. а. / Н. В. Головко. – 2016. – (на русск. яз.).

8. Атаман О. В. Патофізіологія. Т. 1. Загальна патологія : підручник для ВНЗ / О. В. Атаман ; рекомендовано ЦМК МОЗ. – 2-е вид. – 2016. – 592 с.

9. Педіатрія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / під ред. О. В. Тяжкої. – 4-е вид. – 2016.

10. Пропедевтическая педиатрия : учебник для ВМУЗ IV у. а. / В. Г. Майданник [и др.]. – 2016. – (на русск. яз.).

11. Терапевтическая стоматология : учебник для стомат. ф-тов ВМУЗ IV у. а. / А. К. Николишин [и др.] ; рекомендовано МОЗ. – 2016. – (на русск. яз.).

12. Травматология и ортопедия : учебник для ВМУЗ IV у. а. / Г. Г. Голка, О. А. Бурьянов [и др.]. – 2016. – (на рус. яз.).

13. Урологія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / С. П. Пасєчніков [та ін.]. – 2016. – (англ. мовою).

14. Хірургія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / Я. С. Березницький [та ін.]. – 2016. – (англ. мовою).

15. Эндокринология : учебник для ВМУЗ IV у. а. / под ред. П. Н. Боднар ; затверджено МОН. – 2-е изд. – 2016. – 496 с. – (на русск. яз).

 

Вийдуть друком у 2 півріччі 2016

 

1. Анатомія людини : підручник для ВМНЗ / В. Г. Черкасов [та ін.]. – 2016. – (англ. мовою).

2. Федонюк Я. І. Анатомія, фізіологія та патологія людини : підручник для ВМНЗ I-III р. а. / Я. І. Федонюк. – 2016.

3. Гістологія людини : підручник для ВМНЗ IV р. а. / О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський [та ін.]. – 2016.

4. Гомонай В. І. Загальна та неорганічна хімія : підручник для фармфакультетів ВМНЗ / В. І. Гомонай. – 2016.

5. Лабораторний практикум з медичної хімії / В. І. Гомонай [та ін.]. – 2016.

6. Медицинская биология : учебник для ВМУЗ IV у. а / под ред. В. П. Пишак, Ю. И. Бажора. – 2016. – (на русск. яз.).

7. Медична біологія : підручник для ВМНЗ / Ю. І. Бажора [та ін.]. – 2016. – (англ. мовою).

8. Цимбалюк В. И. Нейрохирургия : учебник для ВМУЗ IV у. а. / В. И. Цимбалюк. – 2016. – (на русск. яз.).

9. Рузин Г. П. Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Г. П. Рузин, Е. Н. Вакуленко. – 2016. – (на русс. яз.).

10. Патофізіологія : підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р. а. / А. В. Кубишкін [та ін.] ; рекомендовано МОЗ. – 2-ге. вид. – 2016. – (англ. мовою).

11. Тяжка О. В. Педіатрія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / О. В. Тяжка. – 2-ге. вид. – 2016. – (англ. мовою).

12. Фармакология. Краткий курс / В. В. Годован [та ін.]. – 2016. – (на рус. яз.).

13. Захараш М. П. Хірургія : підручник для ВМНЗ IV р. а. / М. П. Захараш. – 2016.

14. Хірургія. Т. 1 : підручник для ВМНЗ I-III р. а. / Р. О. Сабадишин, В. О. Рижковський [та ін.]. – 2016.

15. Хірургія. Т. 2 : підручник для ВМНЗ I-III р. а. / Р. О. Сабадишин, В. О. Рижковський [та ін.]. – 2016.

 

 

Ċ
books.pdf
(169k)
Татьяна Стебленко,
22 лист. 2016 р., 01:35