Як замовити нову літературу:

 1. Відберіть необхідну літературу з каталогів, що знаходяться у відділі комплектування або використайте свої джерела інформації.
 2. Скачайте і роздрукуйте бланк заявки.
 3. Заповніть всі поля заявки.
 4. Заявку обов'язково повинен підписати завідувач кафедри.
 5. Відмітку про наявність підручників з цієї дисципліни у фонді бібліотеки зробити у відділі комплектування бібліотеки (вул. В. Вернадського, 9 кімн. № 38).
 6. Узгодити заявку з головою предметної комісії, підписати.
 7. Узгодити заявку з 1-им проректором, підписати.
 8. Подати заявку в відділ комплектування бібліотеки (вул. В. Вернадського, 9 кімн. № 38).

 

(Вибірка з прайс-листів видавництв)


Орієнтовний план видань навчальної літератури для студентів медичних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. ВСВ «Медицина»  на 2017 рік

Щойно вийшли друком:

 1. Фтизиатрия : национальный учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН и МЗ / под ред. В. И. Петренко. – К., 2016. – 440 с., тв. пер., ціна 350 грн.;
 2. Медицина невідкладних станів: Екстрена (швидка) медична допомога : національний підручник для мед. ВНЗ ІV р. а. Затверджено МОН / І. С. Зозуля, В. І. Боброва, Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред. І. С. Зозулі. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2017. – 960 с., тв. пал., ціна 460 грн.;
 3. Невідкладна допомога в оториноларингології : навч. посіб. для мед. ВНЗ післядиплом. освіти. Рекомендовано МОЗ / О. М. Науменко, В. М. Васильєв, Ю. В. Дєєва, С. Б. Безшапочний. – К., 2017. – 144 с., тв. пал., ціна 80 грн.;
 4. Неотложная помощь в оториноларингологии : учеб. пособие для мед. ВУЗ последиплом. образования. Рекомендовано МЗ / А. Н. Науменко, В. М. Васильев, Ю. В. Деева. – К., 2017. – 152 с., тв. пер., ціна 90 грн.;
 5. Анатомічний атлас людини : навч. посібник. – Атлас / Фрідерік Мартіні. – К., 2017. – 128 с. кольорове видання (укр., англ., рос., лат. мовами), ціна 300 грн.

 

Нові видання :

 1. Пасієшвілі Л. М. та ін. Сімейна медицина (нац. підручник) у 3 кн. Кн. 3, орієнтовна ціна 420 грн.;
 2. Пасієшвілі Л.М. та ін. Сімейна медицина (нац. підручник) у 3 кн. Кн. 2 (англ. мовою), орієнтовна ціна 400 грн.;
 3. Биологическая и биоорганическая химия (нац. учебник) в 2 кн. Кн. 1 «Биоорганическая химия под. ред. Б. С. Зименковского, И. В. Ниженковской, орієнтовна ціна180 грн.;
 4. Биологическая и биоорганическая химия (нац. учебник) в 2 кн. Кн.2 «Биологическая химия под. ред. Ю. И. Губского, И. В. Ниженковской, орієнт. ціна 390 грн.;
 5. Фомин П.Д., Березницкий Я.С. и др. Хирургические болезни (нац. учебник), орієнт. ціна 370 грн.;
 6. Григорова І. А., Соколова Л. І. та ін. Неврологія (нац. підручник англ. мовою), орієнт. ціна 530 грн.;
 7. Вітовська О. П. та ін. Офтальмологія : підручник (англ. мовою), орієнт. ціна 490 грн.;
 8. Кришталь М. В. та ін. Патофізіологія (нац. підручник), 6-те вид. перероб. та доп., орієнт. ціна 410 грн.;
 9. Щербина М. О. та ін. Основи перинатальної медицини : навч. посібник, орієнт. ціна 80 грн.;
 10. Кучумова Н. В. Англійська мова для фармацевтів і клінічних фармацевтів: підручник, орієнт. ціна 400 грн.;
 11. Луцак С. М. Українська мова за професійним спрямуванням (нац. підручник) для мед. ВНЗ, орієнт. ціна 195 грн.;
 12. Степаненко О. Ю. та ін. Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас : навч. посібник (укр., англ., рос. мовами), орієнт. ціна 195 грн.;
 13. Чоп’як В. В. та ін. Клінічна імунологія та алергологія : навч. посібник для практичних занять, орієнт. ціна 110 грн.;
 14. Фещенко Ю. І., Князевич В. М., Грицева Н. А. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навч. посібник, орієнт. ціна 70 грн.;
 15. Середюк Н. М. та ін. Внутрішня медицина : підручник (англ. мовою), орієнт. 550 грн.;
 16. Демьяненко В. Г. и др. Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров :учебник, орієнт. ціна 130 грн.;
 17. Кондратюк В. Є. Внутрішня медицина: Ревматологія :навч. посібник, орієнт. ціна 120 грн.
 18. Амосова К. М. та ін. Внутрішня медицина : підручник у 3 т. Т.3. Диференціальна діагностика при захворюваннях внутрішніх органів, орієнт. ціна 310 грн.;
 19. Свінцицький А. С. та ін. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини : навч. посыбник, орієнт. ціна 680 грн.;
 20. Ковальова О. Н. и др. Деонтология в медицине: учебник, орієнт.  ціна 100 грн.;
 21. Крючко Т. О., Абатуров О. Є. и др. Педиатрия : нац. учебник, орієнт. ціна 120 грн.;
 22. Сіренко О. Ф., Павленко М. О. та ін. Математичне моделювання в реставраційній стоматології : навч. посібник, орієнт. ціна 90 грн.

 

 

Можливі перевидання:

 1. Інфекційні хвороби : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН і МОЗ / за ред. О. А. Голубовської. – К., 2017. – 728 с. + 12 с. кольор. вкл., орієнт. ціна 420 грн.;
 2. Medical biology = Медична біологія : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОЗ / О. В. Романенко. – К., 2017. – 304 с., орієнт. ціна 190 грн.;
 3. The Lattin Lenguage and Medical Terminology Basics = Латинська мова і основи медичної термінології : підручник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. Затверджено МОН / Л. Ю. Смольська [та ін.]. – К., 2017. – 400 с. (для англомовних студентів) орієнт. ціна 325 грн.;
 4. English for Pharmacists = Англійська мова для фармацевтів : підручник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Затверджено МОН / Л. Я. Аврахова. – К., 2017. – 368 с. орієнт. ціна 240 грн.;
 5. Медична біологія. Посібник з практичних занять : навч. посібник для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОН / О. В. Романенко. – К., 2017. – 472 с., орієнт. ціна 210 грн.;
 6. Медицинская биология. Пособие к практическим занятиям : уч. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. – 2 изд., испр. ; Рекомендовано МОН / А. В. Романенко. – К., 2017. – 488 с., орієнт. ціна 230 грн.;
 7. Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія : in 2 volumes. – Volume 1. Obstetrics : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. ; Рекомендовано МОЗ / за ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини. – К., 2017. – 392 с., орієнт. ціна 320 грн.;
 8. Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія : in 2 volumes. – Volume 2. Gynecology : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. ; Рекомендовано МОЗ / за ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини. – К., 2017. – 352 с., орієнт. ціна 290 грн.;
 9. Акушерство і гінекологія у 2 кн. Кн. 1. Акушерство : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 3-є вид., випр. ; Рекомендовано МОЗ / за ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини. – К., 2017. – 424 с., орієнт. ціна 250 грн.;
 10. Акушерство і гінекологія у 2 кн. Кн. 2. Гінекологія : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОЗ / за ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини. – К., 2017. – 376 с., орієнт. ціна 220 грн.;
 11. Пропедевтика ортопедической стоматологи : ученик (национальный) для мед. ВУЗ ІІІ-ІV ур. аккр. – 2-е изд. испр. ; Утверждено МОН / под ред. П. С. Флиса. – К., 2017. – 344 с., орієнт. ціна 200 грн.;
 12. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицьова хірургія дитячого віку : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Затверджено МОЗ / за ред. Л. В. Харькова. – 104 с. орієнт. ціна 90 грн.;
 13. Study Guide on Madical Law = Медичне правознавство : навч. посібник для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОЗ / уклад. С. Д. Рябенко, Б. В. Михайлеченко. – К., 2017. – 128 с., орієнт. ціна 80 грн.;
 14. Біологічна і біоорганічна хімія у 2 кн. Кн. 2. Біологічна хімія : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Затверджено МОН / за ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської. – К., 2017. – 544 с., орієнт. ціна 370 грн.;
 15. Історія України: Підручник (національний) для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Затверджено МОЗ / за ред. В. А. Качкана. — К., 2017. — 360 с., орієнт. ціна 200 грн.;
 16. Невідкладні стани в стоматологічній практиці : навч. посібник. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОН та МОЗ / І. М. Скрипнік, П. М. Скрипнік [та ін.]. – К., 2017. – 224 с., орієнт. ціна 110 грн.;
 17. Оперативная хирургия и топографическая анатомия : учебник (национальный) для мед. ВУЗ ІV ур. аккред. ; Утверждено МОН / под ред. М. П. Ковальского. – К., 2017. – 504 с. + 40 с. цв. илл., орієнт. ціна 290 грн.;
 18. Основы биоэтики и биобезопасности : учебник для мед. ВУЗ ІІІ-ІV ур. акрр. – 2-е изд. испр. ; Утверждено МОН / О. Н. Ковалева, В. Н. Лесовой, Т. Н. Амбросова, В. И. Смирнова. – К., 2017. – 424 с., орієнт. ціна 220 грн.;
 19. Охорона праці в медичній галузі : навч.-метод. посібник для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОН / О. П. Яворовський, М. І. Веремей, В. І. Зенкіна [та ін.]. – К., 2017. – 208 с., орієнт. ціна 100 грн.;
 20. Охрана труда в медицинской отрасли: уч.-метод. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. – 2-е изд., испр. ; Рекомендовано МОН / А. П. Яворовский, М. И. Веремей, В. И. Зенкина [и др.]. – К., 2017. – 216 с., орієнт. ціна 110 грн.;
 21. Психіатрія і наркологія : підручник для студентів стомат. ф-тів мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 3-є вид., випр. ; Рекомендовано ВР НМУ ім. О. О. Богомольця / Г.Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков [та ін.] / за ред. О. К. Напрєєнка. – К., 2017. – 424 с., орієнт. ціна 220 грн.;
 22. Психіатрія і наркологія : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІV р.а. – 3-є вид., випр. ; Затверджено МОЗ / за ред. В. Л. Гавенка, В. С. Бітенського. – К., 2017. – 512 с., орієнт. ціна 275 грн.;
 23. Спеціальна епідеміологія : навч. посібник для мед ВНЗ ІV р.а. ; Рекомендовано МОН / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – К., 2017. – 344 с., орієнт. ціна 150 грн.;
 24. Стоматологічний діагноз : навч. посібник для мед. ВНЗ ІV р.а. ; Рекомендовано МОЗ / В. А. Кльомін, П. В. Іщенко. – К., 2017. – 216 с., орієнт. ціна 95 грн.;
 25. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посібник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОН / за ред. О. П. Яворовського. – К., 2017. – 288 с., орієнт. ціна 110 грн.;
 26. Терапевтическая стоматология в 4 т. Т. 1. Пропедевтика терапевтической стоматологии : учебник (национальный) для мед. ВУЗ ІІІ-ІV ур. аккр. – 3-е изд., испр. ; Допущено МЗ / под ред. А. В. Борисенко. – К., 2017. – 400 с., орієнт. ціна 250 грн.;
 27. Терапевтична стоматологія в 4 т. Т. 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології : підручник (національний) для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 3-є вид., випр. ; Допущено МОЗ / за ред. А. В. Борисенка. – К., 2017. – 400 с. орієнт. ціна 275 грн.;
 28. Терапевтична стоматологія в 4 т. Т. 3. Захворювання пародонта : підручник (національний) для мед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Допущено МОЗ / за ред. А. В. Борисенка. – К., 2017. – 616 с., орієнт. ціна 390 грн.;
 29. Токсикологічна хімія : підручник для мед. (фарм.) ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Затверджено МОН. Рекомендовано МОЗ / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, М. М. Кучер. – К., 2017. – 372 с., орієнт. ціна 220 грн.;
 30. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами : навч. посібник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Рекомендовано МОЗ і МОН / О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. О. Глушаченко. – К., 2017. – 152 с., орієнт. ціна 120 грн.;
 31. Щелепно-лицьова хірургія : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. – 2-ге вид., випр. ; Затверджено МОН / О. О. Тимофєєв. – К., 2017. – 752 с., орієнт. ціна 495 грн.


 

ĉ
Бібліотека ДЗ "ДМА",
24 квіт. 2017 р., 06:29