• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Інфекційні хвороби [Текст] : в 2-х т. : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України / М. А. Андрейчин [и др.] ; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин ; МОЗ України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018.
Т. 2. - 2018. - 724 с. - Зміст див. у ЕК.

       У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найвашливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика.

       Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія