• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

      Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / М. В. Стасевич [и др.] ; МОН України, Нац. ун-т "Львів. політехника", Нац. фармац. ун-т. - 2-е вид., перероб. і допов. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 409 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       У підручнику авторами узагальнено і систематизовано великий матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури... Представлену характеристику новітніх автоматизованих та напівавтоматичних систем фапрмацевтичних і біотехнологічних процесів. Приведено технологічні розрахунки для вибору устаткування. 

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія