• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. В. Посилкина [и др.] ; ред. О. В. Посилкіна ; МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2016. - 470 с. - (Національний підручник).

       Розглянуто проблеми функціонування хіміко-фармацевтичного виробництва з точки зору його ресурсного забезпечення, оцінки ефективності, сучасних підходів до планування та організації діяльності в ринкових умовах.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія