• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Світлична, Є. І.

   Фахова мова фармацевта [Текст] : базовий підруч. для студентів вищ. фармац. навч. закладу (фармац. ф-тів) IV акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна ; МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2017. - 311 с. - (Національний підручник).

       Навчальний матеріал поділений на 5 змістових модулів, у яких основна увага приділяється особливостям усного й писемного професійного мовлення. У підручнику розглянуті різні аспекти професійного спілкування, мовного етикету, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми професійного мовлення. Грунтовно викладені правила складання й оформлення найбільш уживаних ділових паперів.

       Підручник містить російсько-українські словники (термінологічний, дієприкметників і мовних зворотів) і практичний порадник, де матеріал узагальнено в таблицях.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Хірургія. Травматологія та ортопедія