• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Світлична, Є. І.

   Фахова мова фармацевта [Текст] : базовий підруч. для студентів вищ. фармац. навч. закладу (фармац. ф-тів) IV акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна ; МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2017. - 311 с. - (Національний підручник).

       Навчальний матеріал поділений на 5 змістових модулів, у яких основна увага приділяється особливостям усного й писемного професійного мовлення. У підручнику розглянуті різні аспекти професійного спілкування, мовного етикету, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми професійного мовлення. Грунтовно викладені правила складання й оформлення найбільш уживаних ділових паперів.

       Підручник містить російсько-українські словники (термінологічний, дієприкметників і мовних зворотів) і практичний порадник, де матеріал узагальнено в таблицях.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія