• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Медичне та фармацевтичне товарознавство [Текст] : в 2-х ч. : підруч. для студентів ВНЗ / І. І. Баранова [и др.] ; МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ "Золоті сторінки", 2016 - 2017.
Ч. 1. - 2017. - 319 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       Підручник написаний з урахуванням сучасних вимог нормативних документів до асортименту, методів виготовлення, контролю, приймання і зберігання основних груп медичних товарів.

       Підручник містить навчальний матеріал розділений на два змістові модулі, зокрема інформацію щодо асортименту, товарознавчих показників, пакування, маркування, умов зберігання та транспортування найпоширеніших медичних виробів, основних аспектів проведення товарознавого аналізу, класифікації та кодування товарів, нормативної документації на готові лікарські засоби та медичні вироби.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія