• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Невідкладні стани [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / М. С. Регеда [и др.] ; ред.: М. С. Регеда, В. Й. Кресюн ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, ТзОВ " Львів. мед. ін-т", Одес. держ. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, Івано-Франків. держ. мед. ун-т, Мед. коледж "Монада", Борисл. мед. уч-ще. - 2-е вид., доп. та перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 835 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія