• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Плиска, О. І.

       Фізіологія людини і тварин [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Плиска. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 460 с. - Зміст див. у ЕК.

       Сучасна фізіологія розвивається надзвичайно динамічно та у тісному зв'язку з іншими природничими науками і характеризується швидким накопиченням великої кількості нових даних. Завдяки цьому було відкрито нові механізми функціонування як окремих структурних елементів організму так і його органів і систем в цілому, а також були уточнені вже відомі. Тому виникла нагальна проблема узагальнити отримані дані та донести їх до навчального процесу.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія