• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Плиска, О. І.

       Фізіологія людини і тварин [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Плиска. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 460 с. - Зміст див. у ЕК.

       Сучасна фізіологія розвивається надзвичайно динамічно та у тісному зв'язку з іншими природничими науками і характеризується швидким накопиченням великої кількості нових даних. Завдяки цьому було відкрито нові механізми функціонування як окремих структурних елементів організму так і його органів і систем в цілому, а також були уточнені вже відомі. Тому виникла нагальна проблема узагальнити отримані дані та донести їх до навчального процесу.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія