• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Патологічна фізіологія [Текст] : підруч. для студентів вищ. і фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / М. С. Регеда [и др.] ; ред.: М. С. Регеда, А. І. Березнякова ; МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Нац. фармац. ун-т, Львів. мед. ін-т, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Ужгород. нац. ун-т. - 2-е вид., стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 489 с. : ил. - (Вища освіта в Україні). - Зміст див. у ЕК (вид.2015 р.

       У другому виданні підручника викладено інформацію з основних тем патологічної фізіології згідно з програмою для фармацевтичних ВНЗ. Розглянуто питання етіології та патогенезу основних захворювань людини. Наприкінці кожного розділу подано контрольні питання, тести.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія