• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       УДК 616-092

       Атаман О. В.
Патофізіологія [Текст] : в 2-х т. : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / О. В. Атаман . - Вінниця : Нова Кн., 2012 - 2016.
Т. 2 : Патофізіологія органів і систем. - 2016. - 444 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       ISBN 978-966-382-420-8

       У другому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, викладено всі питання, що входять до модуля 2 "Патофізіологія органів і систем".

      У матеріал підручника увійшли новітні дані про етіологію і патогенез найпоширеніших хвороб системи крові, серцево-судиної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і нервової систем.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хірургія. Травматологія та ортопедія