• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       УДК 616-092

       Атаман О. В.
Патофізіологія [Текст] : в 2-х т. : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / О. В. Атаман . - Вінниця : Нова Кн., 2012 - 2016.
Т. 2 : Патофізіологія органів і систем. - 2016. - 444 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       ISBN 978-966-382-420-8

       У другому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, викладено всі питання, що входять до модуля 2 "Патофізіологія органів і систем".

      У матеріал підручника увійшли новітні дані про етіологію і патогенез найпоширеніших хвороб системи крові, серцево-судиної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і нервової систем.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія