• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Попадюха, Ю. А.

       Сучасні комп'ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. для студентів і магістрантів, які навчаються за спец. "Фізична терапія, ерготерапія", асп. під час підготовки д-рів філософії за спец. 227 "Фізична реабілітація" ВНЗ України / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбов. л-ри, 2018. - 299 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       Розглянуто сучасні комп'ютеризовані комплекси та системи, які використовуються в технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія