• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Попадюха, Ю. А.

     Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях [Текст] : навч. посіб. для студентів і магістрантів, які навчаються за спец. "Фізична терапія, ерготерапія", асп. під час підготовки д-рів філософії за спец. 227 "Фізична реабілітація" ВНЗ України / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбов. л-ри, 2018. - 322 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       В навчальному посібнику розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. 

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія