• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : в 2-х т. / Т. Ю. Круцевич [и др.] ; ред. Т. Ю. Круцевич. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : Олімпійськая література, 2017.

Т. 1 : Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. - 2017. - 382 с.

       У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, наукові теорії адаптації, мотивації, вікового розвитку, стомлення та відновлення, гендерного підходу у фізичному вихованні, навчання рухових дій, розвитку рухових здібностей та ін. У другому томі висвітлено особливості методики фізичного виховання у навчальних закладах, збройних силах, адаптивне фізичне виховання, інноваційні технології видів рухової активності та викладено методику фізичного виховання осіб різного віку. 

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія