• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

УДК 616.8

       Неврологія з нейростоматологією : навч. посіб. / Л. І. Соколова, О. А. Мяловицька, Т. І. Ілляш та ін. ; за ред. Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 128 с.

       ISBN 978-617-505-646-2

       У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології. Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням діагностики та невівдкладної допомоги в разі гострих порушень мозкового кровообігу, менінгіту, енцифаліту, епілепсії, черепно-мозкової травми.

       Для студентів стоматологічних факультетів, а також лікарів-інтернів за спеціальністю "Стоматологія" та викладачів.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія