• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Смольков, О. А.

Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. для студентів / О. А. Смольков , Ю. Л. Дещинський. - 2-е вид., стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 230 с. : ил. - (Вища освіта в Україні).

       Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії розвитку релігій світу та їх місця в українському світогляді, а також основних різновидів релігій давніх та сучасних, їх сутності та взаємозв'язків. Відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та забезпечує використання повної системи основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Хірургія. Травматологія та ортопедія