• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Смольков, О. А.

Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. для студентів / О. А. Смольков , Ю. Л. Дещинський. - 2-е вид., стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 230 с. : ил. - (Вища освіта в Україні).

       Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії розвитку релігій світу та їх місця в українському світогляді, а також основних різновидів релігій давніх та сучасних, їх сутності та взаємозв'язків. Відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та забезпечує використання повної системи основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія