• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Культурологія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Л. Петрушенко [и др.] ; ред. В. М. Піча. - 3-тє вид., пепероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 358 с. - (Вища освіта в Україні).

       У посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення основних понять і принципів. Розглянуто питання статусу "Культурологія" як науки і навчальної дисципліни, проблеми сутності культури, співвідношення культури і цивілізації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія