• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Бакалець, О. А.

Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. : конспекти лекцій, персоналії, табл., док., хронологія, слов. / О. А. Бакалець ; МОН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 578 с. : ил. - (Вища освіта в Україні).

       В посібнику подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор дає власне бачення та оцінки державницьким і бездержавним періодам вітчизняної історії, визначним історичним постаттям України, пропонує об'ємний фактичний матеріал, опорні логічні таблиці, історичні документи, значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Хірургія. Травматологія та ортопедія