• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Бакалець, О. А.

Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. : конспекти лекцій, персоналії, табл., док., хронологія, слов. / О. А. Бакалець ; МОН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 578 с. : ил. - (Вища освіта в Україні).

       В посібнику подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор дає власне бачення та оцінки державницьким і бездержавним періодам вітчизняної історії, визначним історичним постаттям України, пропонує об'ємний фактичний матеріал, опорні логічні таблиці, історичні документи, значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія