• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Бакалець, О. А.

Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. : конспекти лекцій, персоналії, табл., док., хронологія, слов. / О. А. Бакалець ; МОН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 578 с. : ил. - (Вища освіта в Україні).

       В посібнику подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор дає власне бачення та оцінки державницьким і бездержавним періодам вітчизняної історії, визначним історичним постаттям України, пропонує об'ємний фактичний матеріал, опорні логічні таблиці, історичні документи, значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія