• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Г. Воронкова [и др.]. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 310 с. - (Вища освіта в Україні). 

       ISBN 978-966-2025-65-1

       У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. В посібнику розкриваються поняття і норми мовленнєвого і міжнародного етикету. Особлива увага приділяється конкретним прикладам ведення ділової бесіди в сфері послуг. 

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хірургія. Травматологія та ортопедія