• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Г. Воронкова [и др.]. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 310 с. - (Вища освіта в Україні). 

       ISBN 978-966-2025-65-1

       У навчальному посібнику сформована концепція етики ділового спілкування, яка розвивається в умовах ринкових стосунків. В посібнику розкриваються поняття і норми мовленнєвого і міжнародного етикету. Особлива увага приділяється конкретним прикладам ведення ділової бесіди в сфері послуг. 

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія