• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Савельєв, В. П.

Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторева ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 323 с. - (Вища освіта в Україні).

       ISBN 978-617-574-041-5

       У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого МОН, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми цих сфер людської діяльності.

       Структура посібника заснована на модульному принципі, що відповідає рекомендаціям Болонської системи освіти. Широко використовується комп'ютерна графіка для уточнення викладу і оптимального засвоєння навчального матеріалу.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія