• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Савельєв, В. П.

Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторева ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 323 с. - (Вища освіта в Україні).

       ISBN 978-617-574-041-5

       У навчальному посібнику з урахуванням новітніх вимог державного стандарту нормативних дисциплін, розробленого МОН, розглядаються історичні аспекти розвитку культурології, етики, естетики, а також найбільш актуальні проблеми цих сфер людської діяльності.

       Структура посібника заснована на модульному принципі, що відповідає рекомендаціям Болонської системи освіти. Широко використовується комп'ютерна графіка для уточнення викладу і оптимального засвоєння навчального матеріалу.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хірургія. Травматологія та ортопедія