• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Гребеньков [и др.] ; МВС України, Луган. держ. мед. ун-т внутр. справ ім. І. О. Дідоренка, Донец. юрид. ін-т. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 228 с. - (Вища освіта в Україні).

       ISBN 978-617-574-001-9

       У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки кеонфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв'язання з урахуванням професійної спрямованості.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія