• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Гребеньков [и др.] ; МВС України, Луган. держ. мед. ун-т внутр. справ ім. І. О. Дідоренка, Донец. юрид. ін-т. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 228 с. - (Вища освіта в Україні).

       ISBN 978-617-574-001-9

       У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки кеонфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв'язання з урахуванням професійної спрямованості.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хірургія. Травматологія та ортопедія