• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

УДК 61:355

       Військова токсикологія, радіологія, медичний захист [Текст] : підручник / М-во оборони України, Укр. військ.-мед. акад. ; ред. Левченко О. Є. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2017. - 787 с. : ил. - Зміст див. у ЕК. 

       ISBN 978-966-8126-89-6

       У підручникеу розглядаються питання, що стосуються токсикології бойових та сильнодіючих отруйних речовин, характеристики дії іонізуючого випромінювання на організм людини, радіаційних уражень при дії ядерної зброї, при ядерних аваріях, описано складові елементи державної системи захисту особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних факторів масового ураження мирного і воєнного часу.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Біологія. Фізика

Військова медицина. Медицина катастроф

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія