• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Роша, Л. Г.

     Система паталогоанатомічної служби України (організаційні, економіко-правові та галузеві аспекти) [Текст] : монографія / Л. Г. Роша. - Київ : Центр учбов. л-ри, 2018. - 342 с. - Зміст див. у ЕК

       У монографії презентовано концептуальне історико-правове та аналітичне дослідження формування та роботи патологоанатомічної служби України, визначено теоретичні основи модернізації галузі з урахуванням політики децентралізації та реформи системи охорони здоров'я. Розроблено основні засади впровадження системи управління якістю на рівні підрозділу з позицій процесного підходу, запропонована методика оцінки ефективності патогістологічних досліджень та стандарти акредитації закладів. 

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Фармакологія

Фармація

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Фізіологія. Патологічна фізіологія