• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Маруненко, І. М.

       Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи [Текст] : навч. посіб. для студентів небіол. спец. ВНЗ / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська ; МОН, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учбов. л-ри, 2018. - 182 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       У навчальному посібнику розкрито основні питання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи. Навчальний посібник містить науково-популярну інформацію під рубриками: "Історична довідка", "Важливо знати, що...", "Цікаво знати, що...", які допоможуть поглибити знання студентів.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Хірургія. Травматологія та ортопедія