• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Маруненко, І. М.

       Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи [Текст] : навч. посіб. для студентів небіол. спец. ВНЗ / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська ; МОН, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учбов. л-ри, 2018. - 182 с. : ил. - Зміст див. у ЕК.

       У навчальному посібнику розкрито основні питання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи. Навчальний посібник містить науково-популярну інформацію під рубриками: "Історична довідка", "Важливо знати, що...", "Цікаво знати, що...", які допоможуть поглибити знання студентів.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія