• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Емболія навколоплідними водами. Питання діагностики та інтенсивної терапії [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Клигуненко [и др.] ; ред.: О. М. Клигуненко, Р. О. Ткаченко ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро : б. в, 2018. - 144 с. : цв. ил.

       У навчально-методичному посібнику наведені сучасні теоретичні уявлення про етіологію, патогенез, клініку та діагностику емболії навколоплідними водами. Узагальнені основні практичні питання інтенсивної терапії емболії навколоплідними водами. Виладені етіопатогенетичні принципи поповнення крововтрати та характеристика препаратів, які використовують для її лікування. Розглянуті особливості проведення серцево-легенево-церебральної реанімації у вагітних, зокрема й оперативна техніка перимортального кесаріва розтину.

Books in English. Книги англійською мовою

Livres en français. Книги французьською мовою

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Гігієна. Охорона здоров'я

Гуманітарні науки

Онкологія. Радіологія

Стоматологія

Психіатрія

Фізична реабілітація. Ерготерапія

Хірургія. Травматологія та ортопедія