• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

       Емболія навколоплідними водами. Питання діагностики та інтенсивної терапії [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Клигуненко [и др.] ; ред.: О. М. Клигуненко, Р. О. Ткаченко ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Дніпро : б. в, 2018. - 144 с. : цв. ил.

       У навчально-методичному посібнику наведені сучасні теоретичні уявлення про етіологію, патогенез, клініку та діагностику емболії навколоплідними водами. Узагальнені основні практичні питання інтенсивної терапії емболії навколоплідними водами. Виладені етіопатогенетичні принципи поповнення крововтрати та характеристика препаратів, які використовують для її лікування. Розглянуті особливості проведення серцево-легенево-церебральної реанімації у вагітних, зокрема й оперативна техніка перимортального кесаріва розтину.

Акушерство, гінекологія та перинатологія. Педіатрія

Анатомія людини. Патологічна анатомія. Гістологія

Військова медицина. Медицина катастроф

Вірусологія. Мікробіологія

Інфекційні хвороби

Психіатрія

Фізіологія. Патологічна фізіологія

Хімія. Біохімія

Хірургія. Травматологія та ортопедія