• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
УДК 614.876:616-001.28-082-039.57(071)        Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Д. С. Мечев ; за ред. Ю. В. Вороненка, О.
УДК 616-053.2/.5:614.212(07)(477)        Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, В. В. Бережний [та ін.] ; за ред. Ю. В. Вороненка,...
УДК 616.8:614.212(477)        Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Н. К. Свиридова [та ін.] ; за ред. Ю. В.
УДК 616-083.98:614.212(07)(477)        Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, І. С. Зозуля [та ін.] ; за ред. Ю.
УДК 614.8:614.212](07)        Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів – случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред.
УДК 612.67+616-053.9]:614.212(075)        Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів – случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. А. Стаднюк [та ін.] ; за...
УДК 616-053.2/.5:614.212(477)        Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів – случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. І. Фещенко [та ін.] ; за ред. Ю.
УДК 612.017.1+616-056.3(075)        Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. В. Кузнецова [та ін.] ; за ред. Ю. В.
УДК 618.2/.7:614.212        Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів – случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. П. Вдовиченко ; за ред. Ю. В. Вороненка,...
УДК 616-093.75+616-006.6-08]:614.212(07)(477)        Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-случахів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Ю. І. Губський [та ін.] ; за ред.