• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

 Назва  періодичного видання

Роки надходження

Актуальная инфектология

2015-2016

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

2012-2013

Актуальні проблеми транспортної медицини

2009

Акушерство и гинекология

1936-2016

Аллергология и иммунология

2000-2007

Ангиология и сосудистая хирургия

1998-2007

Андрология и генитальная хирургия

2003-2007

Анестезиология и реаниматология

1977-2016

Анналы хирургии

1998-2007

Анналы хирургической гепатологии

1998-2008

Антибиотики и химиотерапия

1975-2007

Артериальная гипертензия

2006-2008

Архів клінічної медицини

2006-2007, 2009-2016

Архив патологии

1946-2016

Атмосфера. Кардиология

2003-2008

Атмосфера. Нервные болезни

2003-2007

Атмосфера. Пульмонология и аллергология

2003-2008

Бібліотечка практикуючого лікаря

2006-2007

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

2001-2014, 2017

Биохимия

1937-2009

Болезни и антибиотики

2011-2012

Боль

2006-2007

Боль, суставы, позвоночник

2011-2012, 2015-2016

Бюлетень вищої атестаційної комісії України

1979-2011

Бюллетень регистрации  НИР и ОКР

1977-2017

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины

1936-2014

Вестник дерматологии и венерологии

1949-2009

Вестник интенсивной терапии

1998-2014

Вестник неотложной и восстановительной медицины

2006-2013

Вестник новых медицинских технологий

1998-2008

Вестник оториноларингологии

1926-2014

Вестник офтальмологии

1914,1937-2007

Вестник последипломного медицинского образования

2001-2007

Вестник рентгенологии и радиологии

1935-2008

Вестник российской академии медицинских наук

1993-2016

Вестник семейной медицины

2005-2007

Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

1994-2009

Вестник физиотерапии и курортологии

1996-2008

Вестник хирургии им. И.И. Грекова

1934-2014

Відомості Верховної Ради України

1996-2009

Військова медицина України

2006-2007

Вісник наукових досліджень

2003-2017

Вісник ортопедії, травматології та протезування

2002-2017

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

2001-2014

Вісник стоматології

1996-2008, 2016-2017

Вісник фармакології та фармації

2002-2008

Вісник фармації

1994-2007

Вісник проблем біології і медицини

1999-2007

Внутрішня медицина

2008-2009

Военно-медицинский журнал

1956,1960-2007

Вопросы вирусологии

1956-2007

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии

2007

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры

1939,1955-2008, 2014-2016

Вопросы наркологии

1990-1997,2005-2007, 2011-2014

Вопросы онкологии

1955-2008. 2012-2014

Вопросы питания

1936-1941,1953-2014

Вопросы практической педиатрии

2007

Вопросы психологии

1955-1998,2001-2007

Вопросы современной педиатрии

2004-2007

Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения

2001-2007

Врач

1991-2007

Врачебная практика

2000-2008

Галицький лікарський вісник

2006-2016

Гастроентерологія

2013-2016

Гематология и трансфузиология

1956-2008

Гепатологія

2006

Гигиена и санитария

1936,1938,

1943-2014

Гинекология

2003-2007

Головна медична сестра

2011-2012

Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря

2017

Грудная и сердечно-сосудистая хирургия

1991-1998,

2001-2007

ДЕНТ АРТ

2001-2009

Дерматология и венерология

2002-2013

Дерматология. Косметология. Сексопатология

2006-2010, 2015

Детская хирургия

1998-2014

Детские инфекции

2004-2007

Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром

2013-2017

Довкілля та здоров’я

1998-2017

Доказательная кардиология

2003-2016

Доказательная медицина

2004-2007

Досягнення біології та медицини

2003-2007

Експериментальна і клінічна медицина

2008-2016

Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія

1998,2000-2015

Ендодонтична практика

2007

Ендокринологія

1998-2008

Журнал академій медичних наук України (с 2011 Журнал НАМН України)

1996-2016

Журнал акушерства и женских болезней

2001-2007

Журнал вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

1977-2008

Журнал вушних, носових і горлових хвороб

1970-2009

Журнал ВНД им. И.В. Павлова

1951-2009

Журнал практичного лікаря

1996-2013

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии

1930-2016

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова

1958-2016

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

2003-2007

Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування

2004-2007

Запорожский медицинский журнал

2003-2017

Збірник нормативно-правових документів Міністерства охорони здоров’я   України

2005-2007

Збірник урядових нормативних актів України

2001-2008

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я

2001-2017

Збірник рефератів дисертацій, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДР та ДКР)

2003-2017

Здравоохранение Российской Федерации

1959-2007

Здоровье женщины

2003-2008, 2015-2017

Здоровье мужчины

2003-2008, 2014-2017

Здоровье ребенка

2007-2009, 2015-2017

Здоров’я суспільства

2013-2016

Зубное протезирование

2005-2014

Иммунология

1981-2008

Иммунопатология, аллергология и инфектология

2002-2007

Институт стоматологии

2002-2008

Інфекційні хвороби

1996-2017

Инфекционный контроль

2006-2007

Кардиоваскулярная терапия и профилактика

2003-2016

Кардиология

1961-2016

Каталог здоровья 777

2007

Клиническая геронтология

1995,1999-2008

Клиническая лабораторная диагностика

1992-2016

Клиническая медицина

1928-2016

Клиническая стоматология

2001-2007

Клиническая фармакология и терапия

2001-2016

Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

2003-2007

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

2006-2016

Клінічна антибіотикотерапія

2006

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

2006, 2011-2014

Клінічна онкологія

2017

Клінічна стоматологія

2017

Клінічна та експериментальна патологія

2006-2016

Клінічна фармація

1998,99,2001-2016

Клінічна хірургія

1962-2017

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія

2007-2017

Кровообіг та гемостаз

2006-2011, 2013

Лабораторна діагностика

1998,1999,

2001-2017

Лечащий врач

2001-2016

Лікарська справа. Врачебное дело

1919-2017

Ліки

1994-2008

Лікування та діагностика

1997-2008

Літопис авторефератів дисертацій

1999-2017

Літопис журнальних статей

1991-2017

Літопис книг

1991-2017

Львівський клінічний вісник

2013-2015

Львівський медичний часовис

2006-2016

Медико-социальная экспертиза и реабилитация

1998,2001-2016

Медико-социальные проблемы семьи

2006, 2009-2013

Медицина неотложных состояний

2007-2011, 2014-2016

Медицина світу

1997-2009

Медицина сьогодні і завтра

2008-2016

Медицина труда и промышленная экология

1957-2007

Медицинская генетика

2003-2007

Медицинская иммунология

2001-2007

Медицинская кафедра

2003-2007

Медицинская консультация

1994-2007

Медицинская паразитология и паразитарные болезни

1934-1941,

1943-2007

Медицинская помощь

1993-2008

Медицинская радиология и радиационная безопасность

1956-2007

Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия

2001-2009

Медицинская сестра

2011-2012

Медицинская техника

1967-2008

Медицинские аспекты здоровья женщины

2007-2008, 2010-2011

Медицинские аспекты здоровья мужчины

2008,

2010-2011, 2013-2014

Медицинский академический журнал

2003-2007

Медицинский индекс. Акушерство и гинекология

2004-2007

Медицинский индекс. Диагностика

2004-2007

Медицинский индекс. Педиатрия

2004,2006-2007

Медицинский индекс. Терапия

2004,2006-2007

Медицинский индекс. Хирургия

2004-2007

Медицинский реферативно-обзорный журнал

2003-2014

Медична освіта

2001-2017

Медична хімія

2002-2008

Медична психологія. Медицинская психология

2007-2009

Медичне право

2017

Медичні перспективи

1996-2014

Медсестра

2011-2012

Международный журнал медицинской практики

1997,98,01,02,

2005-2007

Международный медицинский журнал

1997-2017

Международный неврологический журнал

2006-2009

Міжнародний ендокринологічний журнал

2007-2017

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології

2012-2017

Мікробіологічний журнал

1990-2008

Микробиология

1937,40,41,

1945-2007

Молекулярная генетика, микробиология и вирусология

1992-2007

Морфология

1993-2008, 2016

Московский психотерапевтический журнал

1993,94,2001-2009

Науковий вісник Ужгородського університету. Медицина

2006-2009, 2011-2013

Науковий журнал МОЗ України

2012-2013

Неврологический журнал

1997,98,2001-2016

Нейрофизиология

1970-1996,

2003-2008

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

2011-2016

Нефрология

1998,2001-2009

НМТ. Новые медицинские технологии

2002-2007

Новини стоматології

1997-2017

Нові видання України

1998-99,

2001-2014

Новое в офтальмологии

1998,2001-2007

Новое в стоматологии

1993-1998,

2001-2014

Одеський медичний журнал

1999-2017

Онкология

2002-2008

Ортопедия, травматология и протезирование

1932-1941,

1955-2017

Острые и неотложные состояния в практике врача (з 2017 р. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря)

2006-2017

Офіційний вісник України

2001-2017

Офіційний вісник Президента України

2011-2017

Офтальмологический журнал

1946-2017

Патологическая физиология и экспериментальная терапия

1957-2004

Патология кровообращения и кардиохирургия

2006-2008

Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского

1934-2016

Педіатрія, акушерство, гінекологія

1939-2015

Перинатологія та педіатрія

2001-2017

Почки

2015-2016

Практична медицина

2006-2012

Проблеми безперервної освіти та науки

2011-2013

Проблеми екології та медицини

2006-2009

Проблеми ендокринної патології

2003-2016

Проблемы криобиологии

1992-95,98,99

2001-2008

Проблемы  социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины

1994-2009

Проблемы старения и долголетия

1992-2008

Проблеми сучасної медичної науки та освіти

2006-2010

Проблемы туберкулеза и болезней легких (с 2011 г.Туберкулез и болезни легких )

1935-2014

Проблеми харчування

2009-2013

Проблемы экологии и медицины

2002-2009

Проблемы эндокринологии

1936-1941,

1955-2016

Променева діагностика, променева терапія

2001-2017

Пульмонология

1996-1999,

2001-2016

Радиационная биология. Радиоэкология

1963-2007

Радиология-практика

2003-2007

Рациональная фармакотерапия в кардиологии

2007-2009

Регионарное кровообращение и микроциркуляция

2004-2007

Репродуктивное здоровье женщины

2003-2007

Ринологія

2005-2008

Российский стоматологический журнал

2001-2009

.Российский биотерапевтический журнал

2003-2007

Российский вестник акушера-гинеколога

2002-2007

Российский вестник перинатологии и педиатрии

1998-2014

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии

1996-2016

191.Российский журнал кожных и венерических болезней

1998-2007

Российский кардиолгический журнал

2000-2016

Российский медицинский журнал

1996-2016

Российский онкологический журнал

1997-2007

Российский педиатрический журнал

1998,2001-2007

Российский психиатрический журнал

1998,2001-2014

Российский семейный врач

2001-2007

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова

1997-2009

Русский медицинский журнал

1999,2006-2007

Семейная медицина. Сімейна медицина

2005-2017

Серцева недостатність

2011-2014

Серце і судини

2003-2009

СЕС. Профілактична медицина  (з 2016 р. не виходить)

 

2004-2016

Сестринское дело

2011-2012

Скорая медицинская помощь

2011-2012

Современная педиатрия

2005-2017

Современная ортопедическая стоматология

2007-2008

Социальная и клиническая психиатрия

1993-2009, 2011-2016

Современная стоматология

2001-2010, 2017

Современные проблемы токсикологии

1999-2007

Социология медицины

2007-2008

Справочник врача общей практики

2006-2007

Стоматолог

1999-2012

Стоматология

1937-1941

1943-1948,1951-2016

Судебно-медицинская экспертиза

1959-2007

Судинні захворювання головного мозку

2008-2009, 2011-2012

Сучасна гастроентерологія

2001-2009

Сучасні інфекції

2001-2009

Сучасні медичні технології

2009-2016

Східно-європейський неврологічний журнал

2015-2016

Терапевтический архив

1960-2016

Травма

2011-2016

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекції

2011-2014

Український біохімічний журнал

1934-2008

Український журнал гематології та трансфузіології

2002-2014

Український журнал дерматології, венерології, косметології

2002-2009

Український журнал екстремальної медицини

2000-2008

Український журнал малоінвазивної техніки та ендоскопічної хірургії

2006-2007, 2009-2011, 2013

Український журнал нефрології і діалізу

2006-2016

Український журнал хірургії

2011-2013

Український кардіологічний журнал

1994-2017

Український медичний вісник. Therapia

2007-2017

Український медичний часопис

1998-2017

Український морфологічний альманах

2003-2014

Український нейрохірургічний журнал

2006-2012

Український пуль монологічний журнал

2005-2016

Український радіологічний журнал

1993-2008

Український ревматологічний журнал

2001-2009

Український терапевтичний журнал

2000,2002-2017

Український журнал з проблем медицини праці

2006-2008

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

2007, 2009

Український реферативний журнал “Джерело”, серія № 4 “Медицина”

2004-2017

Український медичний альманах

1998-2007

Український стоматологічний альманах

2006-2017

Ультразвуковая и функциональная диагностика

1997-99,2001-2016

Університетська клініка

2008-2012

Урологія

1998-2014

Урология

1960-2014

Успехи физиологических наук

1972-1998,2001-2007

Фармакология общая. Фармакология нервной системы

2006-2007

Фармацевт-практик

2003-2007

Фармацевтичний журнал

1959-1981,1983,1991-2014

Фармация

1939,1943-1947, 60,61,1967-1981, 1991-94,98, 2003-2007

Фізіологічний журнал

1955-1993,1999-2017

Физиология человека

1975-2016

Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации

2009

Харківська хірургічна школа

2006, 2008-2015

Химико-фармацевтический журнал

1968-1972,1991-2008

Хирург

2006-2007

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова

1937-1941,1943-2016

Хірургія дитячого віку

2006, 2012-2015

Хірургія України

2013-2017

Шпитальна хірургія

2000-2017

Экспериментальная и клиническая фармакология

1992-2014

Экспериментальная онкология

1981-1995,2002-2007

Эпидемиология и инфекционные болезни

1997-98,2001-2008