• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

01. ДСТУ 30082015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення (чинний з 01.07.2017).pdf

02. ДСТУ 83022015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (чинний з 01.07.2016).pdf

03. Перелік наукових фахових видань України.pdf станом на 15.03.2019

04. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації.pdf

05. Перелік електронних наукових фахових видань України.pdf станом на 15.03.2019

06. РЕЄСТР наукових фахових видань України

Презентації

01. Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей.pps

02. Приклади оформлення бібліографічного опису.pps

03. Пропозиції для написання та публікації наукових статей.pps


Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України. (Наказ МОН України від 15.01.2018, № 32)

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОН України від 12.01.2017, № 40)


Інформаційні листи науковців ДМА

2017

Випуск 2 з проблеми «Дерматологія та венерологія»

31-2018

Випуск 9 з проблеми «Психіатрія. Медична психологія»

32-2017

Випуск З з проблеми «Морфологія людини»

41-2017

Випуск 4 з проблеми «Фармація»

53 -2017

Випуск 4 з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»

94-2017

Випуск 5 з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»

95-2017

Випуск 5 з проблеми  «Хірургія»

96-2017

Випуск 1 з проблеми «Ортопедія та травматологія»

100-2017

Випуск 7 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

114-2015

Випуск 8 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

115-2015

Випуск 9 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

116-2015

Випуск 10 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

117-2015

Випуск 10 з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»

165 -2017

Випуск 6 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»

214-2016

Випуск 7 з проблеми «Клінічна фармакологія і клінічна фармація»

259-2016

Випуск 20 з проблеми «Педіатрія»

263 -2016

Випуск 29 з проблеми «Стоматологія»

282-2016

Випуск ЗО з проблеми «Стоматологія»

283 -2016

Випуск 31 з проблеми «Стоматологія»

284-2016

2018

Випуск 1 з проблеми «Педіатрія»

1-2018

Випуск 2 з проблеми «Дерматологія та венерологія»

31-2018

Випуск 1 з проблеми «Урологія»

63 -2018

Випуск 1 з проблеми «Гастроентерологія»

65-2018

Випуск 10 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

117-2015

Випуск 8 з проблеми «Педіатрія»

144-2018

Випуск 21 з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»

167-2017

Випуск 16 з проблеми «Педіатрія»

181-2018

Випуск 6 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»

214-2016

Випуск 7 3 проблеми «Педіатрія»

216-2017

Випуск 1 з проблеми «Клінічна імунологія та алергологія»

320-2018

Випуск 1 з проблеми «Пульмонологія та фтизіатрія»

321-2018

Випуск 1 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

378 -2017

Випуск 4 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

379-2017

Випуск 2 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

380-2017

Випуск 3 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

381-2017

Випуск 5 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

382-2017

Випуск 3 з проблеми «Анестезіологія»

383-2017

Випуск 1 з проблеми «Анестезіологія»

384-2017

Випуск 2 з проблеми «Анестезіологія»

385-2017

Випуск 6 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

386-2017

Випуск 7 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

387-2017

Випуск 13 з проблеми «Дерматовенерологія»

388-2017

Випуск 8 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

389-2017