• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

01. ДСТУ 30082015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення (чинний з 01.07.2017).pdf

02. ДСТУ 83022015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (чинний з 01.07.2016).pdf

03. Перелік наукових фахових видань України.pdf

04. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації.pdf

05. Перелік електронних наукових фахових видань України.pdf

06. Перелік наукових фахових (Медичних) видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних ступенів доктора і кандидата наук

Презентації

01. Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей.pps

02. Приклади оформлення бібліографічного опису.pps

03. Пропозиції для написання та публікації наукових статей.pps

 

 

Інформаційні листи науковців ДМА

2017

Випуск 9 з проблеми «Психіатрія. Медична психологія»

32-2017

Випуск З з проблеми «Морфологія людини»

41-2017

Випуск 4 з проблеми «Фармація»

53 -2017

Випуск 4 з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»

94-2017

Випуск 5 з проблеми «Гігієна навколишнього середовища»

95-2017

Випуск 5 з проблеми  «Хірургія»

96-2017

Випуск 1 з проблеми «Ортопедія та травматологія»

100-2017

Випуск 7 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

114-2015

Випуск 8 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

115-2015

Випуск 9 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

116-2015

Випуск 10 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

117-2015

Випуск 10 з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»

165 -2017

Випуск 6 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»

214-2016

Випуск 7 з проблеми «Клінічна фармакологія і клінічна фармація»

259-2016

Випуск 20 з проблеми «Педіатрія»

263 -2016

Випуск 29 з проблеми «Стоматологія»

282-2016

Випуск ЗО з проблеми «Стоматологія»

283 -2016

Випуск 31 з проблеми «Стоматологія»

284-2016

2018

Випуск 1 з проблеми «Педіатрія»

1-2018

Випуск 1 з проблеми «Урологія»

63 -2018

Випуск 10 з проблеми «Анестезіологія та реаніматологія»

117-2015

Випуск 8 з проблеми «Педіатрія»

144-2018

Випуск 21 з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби»

167-2017

Випуск 6 з проблеми «Клінічна фармакологія та клінічна фармація»

214-2016

Випуск 7 3 проблеми «Педіатрія»

216-2017

Випуск 1 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

378 -2017

Випуск 4 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

379-2017

Випуск 2 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

380-2017

Випуск 3 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

381-2017

Випуск 5 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

382-2017

Випуск 3 з проблеми «Анестезіологія»

383-2017

Випуск 1 з проблеми «Анестезіологія»

384-2017

Випуск 2 з проблеми «Анестезіологія»

385-2017

Випуск 6 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

386-2017

Випуск 7 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

387-2017

Випуск 13 з проблеми «Дерматовенерологія»

388-2017

Випуск 8 з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

389-2017