Каталоги і картотеки

Каталоги і картотеки

Інформація про книги, їх кількість, місце знаходження відображається в каталогах бібліотеки.

До послуг читачів традиційні карткові каталоги:

Алфавітний каталог(АК) – займає провідне місце в системі каталогів, відображує видання з усіх галузей. Картки в АК розставлені в порядку прізвищ авторів і назв видань. За допомогою АК можна встановити наявність в бібліотеці видання, прізвище автора або назва якого вам відомі.

    • алфавітний каталог книжкових видань (ведеться з 1946 р.)
    • алфавітний каталог авторефератів (ведеться з 1949 р.)
    • алфавітний каталог дисертацій (ведеться з 1949 р.)

Систематичний каталог (СК) – розкриває фонд бібліотеки у визначеному логічному порядку. В залежності від змісту видань, картки з описом групуються по відповідним галузям знань згідно прийнятим в бібліотеці класифікаційним схемам: УДК – для медичних наук, ББК – для гуманітарних та суспільних наук. Кожна галузь науки в свою чергу підрозділяється на більш дрібні розділи і підрозділи. По СК можна з’ясувати які видання і з яких галузей маються у бібліотеці. Цей каталог ведеться з 1946 р.

Предметний каталог (ПК) – пошуковий апарат, що включає бібліографічні записи, які розміщуються в алфавіті предметних рубрик. ПК відображує зміст видання, є засобом пошуку по тематичним замовленням. Ведеться з 1959 р.

Для отримання видання із фонду науково-медичної літератури читач повинен знайти в каталозі (за допомогою чергового по каталогам) потрібне видання і заповнити листок читацького замовлення.