Історія

Історія наукової бібліотеки ДЗ ДМА

Бібліотека – це не просто зібрання мудрих, корисних книг. Це особливий організм, який нерозривно пов’язаний з читачем, існуючий заради нього, живе своїм життям та має свої закони і свою історію.

Наукова бібліотека значно молодша самої академії, тому що офіційно вона була зареєстрована лише у 1935 р. Але, звісно, без книг студенти навчатися не могли і бібліотека почала створюватися професорами-ентузіастами (В.Е. Дзержинський, В.Н. Деревенко, Коровін та ін.), які, розуміючи значимість книги в навчанні, передали свої особисті книги для користування студентам і колегам. Одним із організаторів бібліотеки і її першим завідуючим був професор Б.О. Алексеєнко (гістолог).

У 1936 р. директором бібліотеки став завідувач кафедри нервових хвороб проф. Ф.Я. Розе. В той час бібліотека розташовувалась у 2-х кімнатах санітарно-гігієнічного корпусу, а її фонд налічував 8 тис. книг. У 1937 р. бібліотека була переведена до приміщення ректорату на вул. Вернадського, 9 і розміщена в 2-х кімнатах першого поверху і підвалі. В цьому ж році найкрупніші бібліотеки: Державна центральна науково-медична бібліотека, Державна публічна бібліотека ім. Салтикова-Щедріна, бібліотека Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова передали до нашої бібліотеки велику кількість книг, медичних журналів, дисертацій та іншої літератури. Фонд бібліотеки збільшився до 73 тис. примірників.

На початок Великої Вітчизняної війни фонд складав вже майже 200 тис. примірників книг і журналів, у тому числі й іноземних.

Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. та окупація дуже негативно вплинули на стан бібліотеки. Значна частина фонду, каталоги, документація були знищені. Деяка література була схована в Дніпропетровському університеті. Незначну частину фонду вдалося зберегти завдяки бібліотекарю І.Н. Аляб’євій, яка таємно проникала в книгосховище і переховувала найбільш цінну літературу в себе вдома.

Після визволення міста І.Н. Аляб’єва очолила бібліотеку. Частину фонду повернули з університету. Бібліотекарі навіть по домівках ходили, збираючи книги. Також фонд поповнився за рахунок книг інституту удосконалення лікарів і особистих бібліотек професорів І.І. Казаса, М.Б. Голомба та ін. На цей момент фонд налічував всього 40 тис. прим.

З 1945 р. ведеться справжня бібліографічна робота, створюється систематичний каталог, аналітична картотека статей, складаються бібліографічні списки і тематичні картотеки.

У 1944 – 1950 рр. бібліотека була відновлена і могла вже повністю обслуговувати навчальний процес і наукову роботу, почали створювати алфавітний каталог на весь фонд.

У 1965 р. поліпшилася й матеріальна база бібліотеки, в морфологічному корпусі відкрився абонемент навчальної літератури для 1-3 курсів.

У 1978 р. в новому студентському гуртожитку №7 було відкрито відділ навчальної літератури : абонемент і читальний зал. Придбані нові стелажі для книг та бібліотечні меблі.

Вся бібліотечна робота проводиться на основі державних стандартів.. В цей час бібліотека тісно співпрацює з видавництвом “Здоров’я”. Співробітники бібліотеки беруть активну участь у конференціях, які проводило це видавництво. Матеріальне становище бібліотеки покращилось; для неї були виділені нові приміщення в адмінкорпусі.

У 1994 р. засновано відділ іноземної літератури; 3 1999 р. бібліотека підключена до мережі Інтернет.

З 2006 р. бібліотека працює в автоматизованій бібліотечній програмі “Ірбіс – 32” , що дозволяє читачам отримувати інформацію за короткий час і забезпечує новий рівень роботи. Ведеться електронний каталог нових надходжень книг, авторефератів дисертацій, дисертацій, періодичних видань.

До послуг користувачів 6 абонементів, читальні зали, інформаційно-бібліографічний відділ, кабінети гуманітарних наук та україномовознавства, бібліотечні пункти на кафедрах, філія (м. Кривий Ріг). Влітку бібліотека працює в спортивно-оздоровчому таборі “Здоров’я”.

У 2010 р. бібліотека ДМА ввійшла до Корпорації медичних бібліотек з аналітичного розпису медичних журналів.

Фонд бібліотеки включає різні види ресурсів: паперові, компакт-диски і налічує майже 600 тис. прим. – це навчальні, наукові, періодичні видання, автореферати, дисертації, рідкісні видання наприклад, Бияр «Болезни новорожденных» (Франция, 1835); “Начало общей военно-полевой хирургии, взятой из наблюдений военно-госпитальной практики” (Дрезден, 1865; экслибрис проф. С.К. Соловьева).

Зберігаючи традиції минулих поколінь, бібліотека продовжує розвиватися, освоювати сучасні технології і завжди з радістю чекає читачів в своїх стінах.