До 100-річчя з дня народження професора Інни Іларіонівни Крижанівської

Є люди, для яких життя суспільства, свого народу, країни не віддільні від власної долі, а вірніше – є важливою частиною їх життя. Таких людей з повним правом можна назвати Громадянином з великої літери. Саме до таких людей належала доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР, заслужений працівник вищої школи Інна Іларіонівна Крижанівська.

Інна Іларіонівна - неординарна людина, славна доля якої є відбиттям життя нашої країни. Разом з нею вона пройшла крізь грози і перемоги. Це була чудова красива жінка, гарна мама двох гідних синів, відомий вчений кардіолог, який створив наукову школу, педагог, який виховав не одне покоління лікарів.

Інна Іларіонівна Крижанівська завжди приділяла велику увагу бібліотеці, була її постійним користувачем. Навіть знаходячись на ХХІІІ з’їзді КПРС у Кремлівському палаці, вона надіслала до бібліотеки урядову телеграму з проханням підібрати їй для доповіді газетні та журнальні матеріали.

«Дорогие товарищи сотрудники библиотеки!

Шлю Вам сердечный привет с замечательного, исторического форума коммунистов! Желаю на многие годы сохранить здоровье, любовь и добросовестное отношение к делу, чувство высокой ответственности за вашу замечательную работу.

Прошу Вас подобрать мне для доклада газетный и журнальный материал. Стенограмма съезда у меня есть. Прошу Вас собрать обзоры. Всего хорошего.

Ваша Инна Илларионовна»


   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
  
   
  
  
  


1. Крижанівська, І. І. Захворювання серцево-судинної системи [Текст] / І. І. Крижанівська, В. П. Аршава. – К. : Здоров’я, 1973. – 58 с.

2. Лікар, вчений, громадянин. До 100-річчя з дня народження професора І. І. Крижанівської :бібліографічний покажчик [Текст] / Г. В. Дзяк, Т. О. Перцева, О. В. Курята [та ін..]; за ред. Г. В. Дзяка. – Д. : Ліра, 2013. – 176 с. (40 іл.).

3. Крыжановская, И. И. Витамин В1 при хронической недостаточности кровообращения [Текст] / И. И. Крыжановская. – К. . : Здоров’я, 1967. – 173 с.

4. Актуальні питання внутрішньої медицини : тези наукових доповідей наук.-практ. Конференції до 100-річчя з дня народження професора І. І. Крижанівської [Текст] / редкол. Г. В. Дзяк та ін. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 148 с. : іл.

5. Крыжановская, И. И. Активность воспалительного процесса при некоторых патологических состояниях [Текст] / И. И. Крыжановская, В. Н. Дзяк. – К. : Здоров’я, 1970. – 210 с.

6. Хроническое легочное сердце [Текст] / И. И. Крыжановская, В. П. Аршава, Е. В. Попова, Д. Г. Крыжановский. – К. : Здоров’я, 1975. – 150 с.

7. Урядова телеграма

8. Крижанівська, І. І. Хвороби серцево-судинної системи [Текст] / І. І. Крижанівська, В. П. Аршава. – К. : Здоров’я, 1966. – 87 с

9. Ревматизм и приобретенные пороки сердца [Текст] / В. Н. Дзяк, И. И. Крыжановская, З. К. Алексеенко [и др.]; под. ред.. В. Н. Дзяка, И. И. Крыжановской. – К. : Здоров’я, 1982. – 168 с.

10. Дзяк, В. Н. Первичная специализация в субординатуре по циклу терапии [Текст] / В. Н. Дзяк, И. И. Крыжановская. – К. : Вища школа, 1984. – 165 с.

11. Нравственное воспитание медицинских работников [Текст] / И. И. Крыжановская, И. А. Логвиненко, В. П. Топка, А. П, Черемисин. – К. : Здоров’я, 1983. – 96 с.

12. Крыжановская, И. И. Нейроэндокринная система и обмен веществ при недостаточности кровообращения [Текст] / И. И. Крыжановская, Е. В. Попова. – К. : Здоров’я, 1968. – 213 с.

13. Медицинская реабилитация больных сердечно-сосудистыми заболеваниями [Текст] / В. Н. Дзяк, И. И. Крыжановская, З. К. Алексеенко, А. Е. Мосежный. – К. : Здоров’я, 1976. – 206 с.

14. Медуниця, Михайло. Людям на добро [Текст] / М. Медуниця. – К.. : Дніпро», 1976. – 124 с.

15. Ишемическая болезнь сердца [Текст] / В. Н. Дзяк, И. И. Крыжановская, З. К. Алексеенко [и др.]. – К. : Здоров'я, 1977. – 187 с.